چهارشنبه 9 آبان 1397 / 14:00|کد خبر : 2191|گروه : اجتماعی

در نشست اعضای شورای شهر و شهردار دهگلان با شخص منتقد چه گذشت/ شهردار دهگلان: در صورت عدم صحت مطالب عنوان شده منتقد شخصا شکایت خواهم کرد

در نشست اعضای شورای شهر و شهردار دهگلان با شخص منتقد چه گذشت/ شهردار دهگلان: در صورت عدم صحت مطالب عنوان شده منتقد شخصا شکایت خواهم کرد

یکی از منتقدین شهرداری که خود از نیرو های همین دستگاه می باشد در فضای مجازی اقدام به نقد تخلفات صورت گرفته شهرداری می کرد و برای رفع این شبهات خواستار نظارت شورای دورپنجم برای روشن شدن تخلفات در شهرداری شد.

 به گزارش خبرنگار دهگلان شیدا، با توجه به اینکه یکی از منتقدین شهرداری که خود نیروی همین سیستم است طبق گفته رئیس و اعضای شورای شهر دهگلان در فضای مجازی از تخلفات صورت گرفته در ادوار گذشته شهرداری که کسی آن را پیگیری ننموده و این شخص منتقد پیگیر و خواهان روشن شدن این شبهه برای مردم شهر دهگلان شد.


 بنابراین بر اساس خواسته این منتقد رئیس و اعضای شورای شهر و شهردار دهگلان در دفتر شورای شهر با حضور اصحاب رسانه نشستی برای روشن شدن این قضیه صورت گرفت که شادمان عباسجوبی رئیس شورای شهر دهگلان در ابتدای جلسه با بیان این مطلب گفت: که دستور کار جلسه طبق قانون و آئیین نامه داخلی و بنا به دستور رئیس شورا انجام می شود و در این نشست نه کسی مجرم، نه متهم و نه کسی مخاطب قرار می گیرد.


 عباسجوبی رئیس شورای اسلامی دهگلان خطاب به شخص منتقد گفت: طبق شنیده ها از همکارانم قرار براین شد که طرح اقامه دعوی علیه شما صورت گیرد زیرا شما در فضای مجازی اتهاماتی بر علیه شورای شهر و شهردار وارد کرده اید.


 وی با بیان اینکه چند شب گذشته یک نفر ناشناس در فضای مجازی با طرح سوالاتی خواهان جواب شده گفت: در جواب آن شخص جواب سوالات را منوط بر شناسایی هویت او نمودم.


 رئیس شورای شهر دهگلان خطاب به شخص منتقد گفت: شما مسائلی را در مورد مزایده و فروش زمینهای شهر داری در فضای مجازی مطرح کردید که به چه نحوی فروخته شده و در پیام هایتان خود را کارمند شهرداری معرفی می کردید و زمانی که شما شورا و شهرداری را مطرح کرده اید یعنی اینکه کل مجموعه تخلف نموده اند و هیچ بعید نیست که در دستگاه تخلف صورت گیرد و دستگاههای نظارتی حتما به تخلفات رسیدگی می کنند که اگر تخلفی صورت گرفته شورای شهر و شهرداری جوابگو هستیم در حالی که شورای شهر خود دستگاه نظارتی برعملکرد شهرداری است و اگرخود ما مستقیم نتوانیم نظارت کنیم ناظرانی بر عملکرد ما می توانند نظارت داشته باشند.

 

 شخص منتقد: من با کسی مشکل ندارم و هدف من از آمدن به این جلسه بر طرف نمودن یک سری شبهات است

 

شخص منتقد که خود از نیروهای شهرداری می باشد هدفش از آمدن در این نشست را نبودن مشکل با کسی عنوان کرد و اظهار داشت: من با کسی مشکلی ندارم و نیامدم که کسی را متهم نمایم فقط هدفم از آمدن به این نشست بر طرف نمودن یک سری شبهات است.


 شخص منتقد ابتدا با بیان اینکه من نه به عنوان کارمند شهرداری بلکه به عنوان یک ارباب رجوع سوالاتی دارم که باید نتیجه آن به من در حضور رسانه ها اعلام شود و اولین سوال خود را در مورد پروانه های که برای همکارانم در شهرداری صادر شده دارای اشکال و ایرداتی است که متاسفانه تاکنون کسی آنرا پیگیری ننموده است و وقتی با همکاراران در این مورد حرف زدم گفتند که ما زرنگ هستیم توهم بر تخلف کن.


وی خطاب به عباسجوبی رئیس شورای شهر دهگلان گفت: شورای اسلامی نماینده مردم این شهر و ناظر شهر داری است باید این موارد را برسی کنید که چرا امروز حسابهای شهرداری خالی است.


وی افزود: چندی قبل من این مشکلات را به شهردار بازگو نمودم که متاسفانه پیگیری نشد که این تخلفی آشکار است.


این منتقد با توجه به مستندات در دست داشته در این جلسه با اشاره به پاساژ پردیس  شهر دهگلان گفت: طبق مکاتبه موجود از دفتر فنی در سال 88  که صدور پروانه به صورت تجاری برای احداث پاساژ در آن مکان امکان پذیر نبوده  و علاوه برآن توافق نامه شهر داری در پرونده موجود نبوده و مدارک مالکیت در پرونده نیز مبهم  وهزینه تغییر کاربری و هزینه مرغوبیت ملک و هزینه پارکینک 77 واحد تجاری پرداخت نشده است.


 وی افزود: طبق اسناد موجود مشخص شده که پاساژ قبل از صدور پروانه احداث شده و زمانی که با مالکین پاساژ مکاتبه صورت گرفته که از ادامه ساخت و ساز خود داری کنند و پرونده نیز به ماده 100 ارجاع  داده نشده است.


 
 شخص منتقد گفت: طبق تعهد نامه پرونده هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و مالکین متعهد شده اند که پارکینک احداث شود که در عمل چیزی مشاهده نمی شود با وجود گذشتن 10 سال از ساخت این پاساژ پارکینگ آن کجاست و با توجه اینکه هیچگونه عوارضی اعم از مرغوبیت زمین، تغیر کار بری از مسکونی به تجاری  کسری پارکینگ 77 واحد تجاری و عوارض صدور پروانه پرداخت نشده که کلا 12 میلیون تومان عوارض در پرونده پاساژ هست آیا اگر شورای شهر نماینده مردم هستند همچنین چیزی قابل قبول است.


شهردار دهگلان: چرا این سوالات که مربوط به 8 سال پیش است امروز باید مطرح شود!


 ارسلان طهماسبی خطاب به شخص منتقد گفت: چرا این اتفاقات که 7 الی 8 سال  قبل اتفاق افتاده  تاکنون باز گو نشده شخص منتقد گفت: با یکی ازکارمندان رتبه بالای شهر داری گفته شده که من را تهدید کرد و گفته هرکاری دوست داری انجام بده و من اکنون به شورا پناه آورده ام.


 شهردار دهگلان با پیگیر این شخص منتقد من چند پرونده که احتمال تخلفات صورت گرفته در آنان وجود دارد  را بررسی کردم و مواردی که مورد انتقاد است به یک کارشناس سپرده می شود تا با حضور نماینده شورا و یک نفر هم در حوزه شهر سازی بی طرفانه پروندهای مورد انتقاد مورد بر رسی قرار گیرد.


 
 رئیس شورای شهر: همین شخص منتقد خودش پیگیر پرونده ساختمانی کار کنان شهرداری شد


 
شادمان عباسجوبی در مورد پرونده ساختمان کار کنان شهرداری گفت:  شورای دروه پنجم از زمان شروع به کار طی نامه ای به شهرداری از آنان خواست با توجه به اینکه مردم شهر دیدشان نسبت به کار کنان منفی و معترض هستند باید پرونده ساختمان کارکنان مورد بررسی قرار گیرد و کسی که مامور پیگیری پرونده ها شد همین شخص منتقد حاضر درجلسه است و تنها کسی بوده که پرونده ها در اختیار او قرار گرفت و این اطلاعات وسوالات  که آلان ما مواخذه میکند همان اطلاعات است که خود ما در اختیار خودش قرار داده ایم  حال سوال ما از این شخص این است که اگر شما از شهرداری پیگیر این قضیه بودید چرا هیچ رونوشتی به شورا داده نشد در حالیکه ما به شما حکم دادیم  که اینکار را انجام دهید.


  شخص منتقد: 5 قطعه زمین در زمان یکی از سرپرستان مفقود شده است


 شخص منتقد با اشاره به توافق زمینی در پشت شرکت گاز شهر دهگلان که در توافق اولیه  شامل 17 ونیم درصد تفکیکی 10 درصد تغییر کاربری در مجموع 27 درصد ونیم  که 13 قطعه زمین به شهرداری تعلق گرفت که خود بخود 5 قطعه از زمینهای حق السهم شهرداری مفقود شد و در زمان خالد کاکایی شهردار وقت صورت جلسه ای امضا شدکه این توافق نامه به ضرر شهرداری بوده و به صلاح شهرداری نیست و در این میان برای فرار از قانون مبالغی ناچیز برای مرغوبیت و تغییر کاربری رو قطعه ها گذاشتند که متاسفانه حق السهم شهرداری پایمال و آلان هم از ان 5 قطعه زمین خبری نیست که از شورا وشهردار انتظار دارم تکلیف زمینهای مفقودی روشن شود و رئیس شورایس شهر دستور پیگیری و بررسی این پرونده را ازابتدا تا پایان را صادر نمود.


 
 شخص منتقد از شورای شهر وشهردار خواست که واگذاری زمینها به اشخاص خاص را توضیح دهند که طی یک نامه به فرمانداری خواستار مجوز برای واگذاری بدون ترک تشریفات شدید که با مخالفت شدید فرماندار روبرو شده و فرماندار دهگلان دستور به برگزاری مزاید داده بود.


احد علی بیگی یکی دیگر از عضوشورای شعر دهگلان از منتقد خواست باتوجه به اینکه شما در فضای مجازی دخالت پشت پرده یکی از اعضای شورا را بیان کردید که با بنگاه داران برای واگذاری این زمینها در ارتباط بوده خواستار شفاف سازی شد.


 منتقد در جواب گفت: باید قبل از برگزاری مزایده در روزنامه کثیر الانتشار و سیروان به مردم مزایده واگذاری زمین اعلام می شد که اینکار اعمال و اجرا نشده است.


شهرداردار دهگلان در جواب منتقد گفت: ما برای خرید زمین 30 هکتاری قسمت غربی جاده اصلی ذهگلان سنندج تنها 3 روز فرصت داشتیم که باید مبلغ یک میلیارد تومان فراهم می کردیم  و ما مجوز لازم برای فروش زمینها داشتیم تا بتوانیم با فروش زمینها پول مورد نیاز زمین 30 هکتاری را تهیه کنیم.


شخص منتقد انتقاد دیگر خود را نسبت به شورا و شهردار واگذاری یک قطعه زمین با مبلغ 290 میلیون تومان عنوان کرد که در عرض یک هفته بعداز فروش زمین مذکور به مبلغ 420 میلیون تومان به فروش رفته است گفت: آیا این کار قابل قبول است که نیاز است به مردم جواب دهید.

 

 فرهاد رحیمی دیگر عضور شورای شهر دهگلان در ادامه برای روشن واگذاری زمینها برای خرید زمین 30 هکتاری گفت: قرارگاه خاتم در قسمت غربی شهر دهگلان 30 هکتار زمین برای فروش به مزایده گذاشت که تاریخ تحویل مزایده 14 شهریورماه و تاریخ باز کردن پاکت مزایده 15 شهریورماه بود و ما به محض اینکه در 15 شهریوماه متوجه شدیم که در مزایده برنده خواهیم شد باید تا 18 شهر یورماه یک سوم  یعنی 42 درصد مبلغ مزایده به حساب واریز می کردیم وما درعرض 3 روز با مجوز فرمانداری، استانداری و بازرسی به صورت مزایده محدود آن مبلغ را تهیه کنیم و مزایده کاملا به صورت قانونی برگزار شد و تعداد شرکت کننده از حد نصاب قانونی هم بیشتربود.

 

شادمان عباسجوبی رئیس شورای دهگلان گفت: این مزایده با حضور واحد حقوقی شهرداری، در آمد شهرداری، املاک شهرداری صورت گرفته که برای صحت این ادعا یک قطعه فیلم هم از حضور آنان در مزایده موجود است که شخص منتقد این فیلم را ساختگی و تخلف عنوان کرد.

 


 خرید وسایل شهر بازی به ضرر شهر داری بوده است


شخص منتقد با اشاره به خرید وسایل  شهر بازی  با 107 میلیون تومان و پرداخت 80 میلیون تومان و  عدم پرداخت مابقی آن خواستار توضیح شد که شهردار دهگلان آمارذکر شده توسط منتقد را نادرست عنوان کرد و گفت: ما برای خرید وسایل شهر بازی 60 میلیون تومان تاکنون پرداخت کرده ایم  و با این حساب مانباید برای رفاه مردم کار کنیم در حالیکه در شهر بازی تنها دو سر سره وجود دارد و من بعدا زپایان فصل کاری گزارش عملکرد شهرداری را که بالای 7 میلیارد تومان کار شده را به مردم اعلام خواهم کرد در حالیکه بودجه مصوب ما 400 میلیون تومان است.


شخص منتقد گفت: شما برای خرید وسایل شهر بازی 166 میلیون تومان اوراق را به 127 میلیونتومان فروخته اید که شهرداری 40 میلیون تومان متضرر شده است و این خرید به نفع شهرداری و مردم نیست.

 

تخلف پاساژ خیابان استقلال در زمان خود شما صورت گرفته است

 

 شهردار دهگلان با انتقاد شدید از شخص منتقد گفت: بعضی تخلفات در زمان خود شما صورت گرفته که خود شما باید جوابگو باشید که بدهی برای شهرداری به جا گذاشته اید.


 شهردار یکی از تخلفات شخص منتقد را پاساژ خیابان استقلال عنوان کرد که با مجوز چه کسی پاساژ به داخل کوچه 6 متری تعرض نموده  خود شما اینکار را انجام داده وحالا آمدید شهرداری را نقد می کنید که باید جوابگو باشید.


شهردار دهگلان از شخص منتقد خواست برای مطالب ارائه شده نسبت به شهر داری باید مستند ارائه دهد  و گرنه در غیر این صورت شخص خودم پیگیر شده  و در صورت عدم صحت گفته ات ازت شکایت خواهم کرد.


 
طهماسبی به شخص منتقد گفت: چرا قبلا این مطالب را ارائه نداده اید و ارائه آلان شما بخاطر این است که  دو ماه قبل قول مدیریت شهرسازی به شما داده شد و وقتی عملی نشد  دست به دامن ارائه این مطالب شدید که با مخالفت شخص منتقد روبروشد ویکی از اعضای شورا گفته شهردار را تایید کرد و گفت: یکنفر از طرف شخص منتقد این درخواست را ازمن داشته است.


 فرهاد رحیمی عضور شورای دهگلان خطاب به شخص منتقد گفت: زمانی که خود شما درشهرسازی بودید 100 قطعه زمین شهرک امین آباد را به مالک برای آماده سازی دادید که آماده سازی نشد و آن زمینها تحویل شهرداری نشد چرا صدای کسی بلند نشد.


احد علی بیگی عضو شورا گفت: اگر مطالب بررسی شود  بعضی از مطالب قابل چشم پوشی نیست اگر پرونده های ذکر توسط شخص منتقد  صحت داشته باشد هم با فرد متخلف وهم کسی که اجازه تخلف را داده باید برخودر جدی صورت گرفته و مجازات شوند .


انتهای پیام/برچسب ها :

انتقاد از شورا وشهردارمزایده وفروش زمین شهرداریخرید زمین در قسمت غربی دهگلانروشن شدن شبهاتخرید وسایل شهر بازی

نظرات کاربران :

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام *
 

کد امنیتی
 
   
Dehgolansheyda Telegran Channel
::. آخرین اخبار .::
::. پربازدیدترین های یک ماه اخیر .::